Tosissaan, vaan ei tosikkona. Laura Saar (vas.), Jaakko Sahimaa, Satu Pulkkinen ja Sari Saukkonen TUTU-päivän tauolla. Kuva: Pirjo Hakala

Tapahtuma syntyi yhteiskehittämisen keinoilla

07.12.2020

Kuinka yhteiskehittäminen toimii hankkeiden kesken? Entä miten Carve-, Tukea tuottavuuteen (TUTU)- ja Parasta Etelä-Savoon -hankkeet toteuttivat yhteisen Hyvinvointifoorumi 2020 -tapahtuman yhteiskehittämisen idealla?

Kertaalleen aiemmin järjestetyn tapahtuman perusidea oli olemassa: useamman hankkeen ohjelman mukainen, mutta ilmeeltään yhteinen hyvinvointitapahtuma. Kun kukin projektipäällikkö määritteli osuutensa tavoitteen, kiteytettiin yhdistävä teema. Nyt sellaiseksi muotoutui Työ + Elämä.

Yhteisesti johtajuutta jaettiin keskustellen avoimesti niin mediatiedottamisesta, some-markkinoinnista kuin tapahtuman lähetyskeskuksen toiminnastakin. Eri hankkeet vastasivat omien päiviensä toteutuksesta, mutta myös tukivat toisiaan, ja eri näkökulmat sisällöissä saatiin hienosti täydentämään kokonaisuutta.

Tekemällä oppimista

Mukana valmisteluissa oli toistakymmentä Xamkin TKI-ammattilaista. Jo vuoden 2019 lopulla alkanut työ eteni toteuttajien aiempia kokemuksia hyödyntäen ja tekemällä oppien. Ideoista siirryttiin nopeasti käytäntöön: esimerkiksi markkinointivideon projektipäälliköt Satu, Minna ja Tuulevi toteuttivat yhdessä. Idea valmisteltiin Teamsissa etänä ennakkoon ja mainosvideo kuvattiin suoraviivaisesti Mikkelin Saimaa Stadiumilla.

Koronarajoitusten jatkuessa esiintymisten lähitoteutus vaihdettiin hybridimalliin. Webinaarien avaukset, juonnot ja osa esityksistä tapahtuivat paikan päällä lähetyskeskuksessa Saimaa Stadiumilla. Osa puhujista osallistui etänä Teamsin kautta. Sisältö striimattiin Youtubessa osallistujille. Yleisö osallistui päivään muun muassa Youtuben chatin ja Padlet-seinien kautta.

Carve käynnisti foorumin

Carve-päivän juonsi Susanne Kumpulainen. Kuva: Arto Pesola

Hyvinvointifoorumi käynnistyi CARVE-hankkeen työn tuunausta käsittelevällä päivällä, jonka toteutus suunniteltiin englanninkieliseksi ulkomaalaisten hankekumppanien vuoksi. Samalla päivää voitiin markkinoida myös Suomen ulkopuolelle. Päivän valmistelusta ja markkinoinnista vastasi hankkeen TKI-asiantuntija Marko Tanskanen.

Kilpailutuksen kautta avainpuhujaksi löytyi työn tuunaamisen asiantuntija Telma Rivinoja Työterveyslaitokselta. Lyhyemmistä puheenvuoroista vastasivat hankkeen osatoteuttajat Suomesta, Belgiasta ja Bulgariasta. Vaikka seminaaripäivän monipuolinen toteutus antoi mahdollisuuksia, se vaati myös hyvää valmistelua. Koska eri esiintyjillä oli vaihtelevasti kokemusta erilaisten tietojärjestelmien käytöstä, oli tärkeää sopia ja testata toimivuutta ennakkoon. Suuremmilta ongelmilta kuitenkin vältyttiin, ja saimme hyvää palautetta seminaaripäivästä.

Tuunauksesta TUTU-teemoihin

Toisena päivänä tarkasteltiin projektipäällikkö Satu Pulkkisen johdolla TUTU-hankkeen tuottavuus-teemaa työn merkityksellisyyden kautta. Koska asiakkaiden kanssa oli pohdittu paljon kysymystä siitä, kuinka paljon kunkin ihmisen, yrityksen tai yhdistyksen työllä on merkitystä niin työntekijälle itselleen kuin muille, seminaarissa haluttiin tutkia merkityksellisyyden kokemuksen syntymistä työelämässä.

Merkityksellinen työ voi lisätä tuottavuutta, ja uudet yhteistyökumppanit vahvistavat olemassa olevaa toimintaa sekä herättelevät uutta ajattelua. Seminaarin sisällön valmistelussa tärkeänä nähtiinkin myös se, että Etelä-Savossa toimijat tulevat tietoisiksi toisistaan ja ympäröivästä osaamisesta.

Seminaari rakennettiin avainpuhujan, organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan sekä hankkeen toimijoiden muodostamaksi kahdeksi kokonaisuudeksi. ”Virtuaalisessa kohtauttamossa” hanketoimijat tekivät osaamistaan tutuksi. ”Puolimatkan krouvissa” kerrottiin yrityksissä ja yhdistyksissä aikaan saadusta kehitystyöstä.

Kulttuurihyvinvoinnista karhunpeijaisiin

Karhunpeijaisista vastasivat lehtori Laura Hokkanen, muusikko Jaakko Pitkänen ja lausuntataiteilija Lea Suopelto. Yhteisöllisyyttä rakennettiin Padletissa, jonne etäosallistujat kirjoittivat yhteislaulun säkeitä ja kuvia omista peijaisistaan. Kuva: Tuulevi Aschan

Hyvinvointifoorumin kolmas päivä käsitteli Parasta Etelä-Savoon -hankkeen kulttuuri- ja luontohyvinvoinnin teemoja ja esitteli hanketuloksia. Tutkimusprofessori emerita Marjatta Bardyn ajatusten valossa yhteiskehittämisen työpaja- ja pilottitoimintaa kuvasivat projektipäällikkö Tuulevi Aschan (Xamk) ja päivän juontajana toiminut hankekoordinaattori Jatta Juhola (Essote). Rap-muusikko Karri ”Paleface” Miettinen avasi esityksessään kulttuurin muutosvoimaa.

”Kehittämistyön paraati” esitteli niin asumispalveluyksiköille tehtyjä virikepakkeja, Design Jam -tapahtumaa liikeidean lähtökohtana kuin virtuaalista luontovalokuvanäyttelyäkin. Päivän kokosivat todennäköisesti maailmanhistorian ensimmäiset digitaaliset karhunpeijaiset. Vanha karhunpeijaisrituaali sopikin symboloimaan sekä hankkeen päätösvaihetta että hyvinvointifoorumin päätöspäivää.

CARVE-hankkeessa edistetään uudenlaiseen, oman vuorokausirytmin optimoimiseen perustuvaan työn tuunaamiseen. Hanke toteutetaan 1.6.2019-30.9.2021 yhteistyönä belgialaisen KU Leuven yliopiston ja bulgarialaisen Idein Ltd. -tutkimuskeskuksen kanssa.  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) -hankkeessa kehitetään sote-alan yritysten ja yhdistysten tuottavuutta ja palvelumarkkinoita sekä monipuolistetaan palvelutarjontaa. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sen kesto on 1.1.2019-31.5.2021. Koronakriisin vuoksi hanke sai jatkoaikaa kevääseen 2021.

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointiin vaikuttavien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvatus- ja nuorisoaloilla. Sitä toteuttavat 1.1.2019-1.1.2019-31.3.2021 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Kirjoittaneet Marko Tanskanen, Satu Pulkkinen ja Tuulevi Aschan

Tanskanen työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun CARVE-hankkeessa, Pulkkinen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TUTU-hankkeessa ja Aschan projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Parasta Etelä-Savoon -hankkeessa.