Keihässalmen satama Pyhtäällä on mukana CB Small Ports -hankkeessa. Kuva: Tomi Oravasaari

Kehityskohteena pienvenesatamien energiatehokkuus

29.03.2020

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NELI-tutkimusyksikössä jatkamme seuraavan parin vuoden aikana veneilyn ja pienvenesatamien kehittämistä kahdessa kansainvälisessä hankkeessa.

Aiemmin yksikössä on kehitetty veneilyn turvallisuutta vuosina 2015 – 2018 toteutetussa 30MILES-hankkeessa. Vastasimme hankkeen turvallisuustyöpaketista ja toteutimme muun muassa reittisuunnittelun, lähestymisvideot, pienvenesatamien auditoinnit, videokurssin pienvenesatamien turvallisuudesta sekä hankimme sydäniskurit kymmeneen satamaan.

Tänä vuonna aiempi työ saa jatkoa kahden hankkeen voimin. Yhteistyössä venäläisten partnereiden kanssa toteutamme 30MILES RusFin -veneilyhankkeen, josta tässä julkaisussa kirjoittaa tarkemmin projektipäällikkö Harri Sane.

Mukana satamat neljästä maasta

Central Baltic -rahoitusohjelmasta on rahoituksen saanut CB Small Ports -hanke, jossa tavoitteena on parantaa pienvenesatamien energiatehokkuutta, palveluja sekä yhtenäistää pienvenesatamien markkinointia.

Hankkeeseen osallistuu pienvenesatamia Suomesta, Virosta, Latviasta ja Ruotsista. Koordinoijana toimii Satakunnan ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä meneillään on rahoitusneuvotteluvaihe. Tavoitteena on aloittaa työ keväällä 2020, kun lopullinen hankesuunnitelma ja budjetti on vahvistettu yhteistyössä rahoittajan kanssa.

Yhteinen markkinointistrategia

Hankkeessa pienvenesatamien markkinoinnista vastaisi Riikan alueen suunnitteluviranomainen Latviasta. Tavoitteena on kartoittaa alueen pienvenesatamien markkinoinnin nykytilanne ja luoda pienvenesatamille yhteinen kansainvälinen markkinointistrategia ja markkinointimateriaali.

Markkinointia toteutetaan muun muassa sosiaalisessa mediassa ja osallistumalla tärkeimmille veneilymessuilla Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Markkinoinnilla pyritään tavoittamaan potentiaaliset veneilyturistit. Osana markkinointia on tarkoitus koota Central Baltic -rahoitusohjelmasta toteutettujen veneilyhankkeiden tulokset samalla verkkoalustalle.

Teknologiasta apua energiatehokkuuteen

Hakemuksessa kuvatun suunnitelman mukaisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaisi pienvenesatamien energiatehokkuuden parantamisesta. Suunnitelmana on kartoittaa osallistuvien pienvenesatamien energiatehokkuuden nykytilanteen sekä selvittää, miten uusia teknologisia ratkaisuja hyödyntämällä ja toimintamalleja kehittämällä olisi mahdollista säästää energiaa.

Tavoitteena on luoda verkkotyökalu energiatehokkuuden kartoittamiseen sekä opas pienvenesatamille energiatehokkuutta tukeviin investointeihin. Onnistuneet energiasäästävät toimenpiteet parantavat pienvenesataman kannattavuutta ja luotsaavat pienvenesataman toimintaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Hankesuunnitelmassa on myös varattu määräraha energiatehokkuutta parantavien investointien toteuttamiseen hankkeeseen osallistuvissa satamissa. Kymenlaakson alueella investointeja on tarkoitus kohdentaa kolmeen satamaan.

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Kirjoittaja toimii NELI – North European Logistics Institute -tutkimusyksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.