Soveltavan teatterin työpajat sallivat herkkyyden ja tarjoavat tilan hyväksyvälle keholliselle läsnäololle ja kunnioittavalle koskettamiselle. Kuva: Pexels

Työnhakijat rohkeasti performanssiin teatterin lavalle

06.10.2020

Työnhaun performanssi -hankkeen valmennusryhmän henkinen matka tuntemattomaan synnytti poikkitaiteellisen performanssin työttömyydestä, työnhausta, elämästä ja unelmista. Esitys Tässä ja nyt – Henkisellä matkalla tuntemattomaan on voimautumisen kokemusten näkyvä tulos.

Työttömistä koostuva muutaman hengen valmennusryhmä loi teatteripedagogi Elina Ylisuvannon ohjauksessa esityksen omien muistojensa, ajatustensa, kokemustensa ja unelmiensa pohjalta. Materiaali syntyi kevään 2020 ryhmävalmennuksen aikana – koronakriisi siirsi esitystä toukokuulta elokuulle.

Luova työnhakuvalmennus sisälsi Elinan ohjaamia soveltavan teatterin harjoitteita ja kehollisia menetelmiä, sekä yhteisöpedagogi Anni Tainan ohjaamia tulevaisuusohjauksen menetelmiä. Sisällöt liittyivät kehollisuuteen, vuorovaikutustaitoihin ja läsnäoloon, omien vahvuuksien ja tulevaisuuden unelmien tunnistamiseen.

Esityksen koostamista ja valmennuksen teemoja tuki myös valokuvaprosessi, jonka toteutti ammattilaisvalokuvaaja Marja Seppälä voimauttavan valokuvauksen menetelmin.

“Uskon itseeni ja tekemisiini enemmän.”

Esityksessä oli energiaa ja liikettä, jota tuki valo- ja äänisuunnittelu.

Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan ensi-ilta pidettiin Kouvolan Teatterin klubilla 27.8.2020 pienelle kutsuvierasjoukolle. Uusintaesitykset ovat suunnitteilla, sillä tämä upea saavutus ansaitsee tulla nähdyksi!

Esitys on inspiroiva esimerkki taidelähtöisten menetelmien mahdollisuudesta kokea merkityksellisyyden tunteita onnistumisen ja osallisuuden kokemusten kautta.

Kukin ryhmäläinen osallistui tavallaan ja toi esitykseen palasen itsestään. Episodimaisessa esityksessä on tragikoomisia turhautumisen ilmauksia kohtuuttomista suorittamisen vaatimuksista ja työnhaun kokemuksista, muistutuksia itsensä kuuntelun ja arvostamisen tärkeydestä, luonnon havainnointia sekä runsaasti liikettä ja kehollista ilmaisua. Se on vahva, voimakas, hauska, herkkä ja toiveikas.

“Tulevaisuudella on merkitystä.”

Ensi-iltaa varten oli teetetty käsiohjelmat, ja Kouvolan Teatterin klubi oli koristeltu.

Osallistujien rohkeutta ei voi kylliksi kiittää. He nousivat Kouvolan Teatterin klubin lavalle ja esiintyivät läheisilleen ja kutsuvieraille. He olivat valmiita ja halukkaita esiintymään, tekemään saavutettu lopputulos eläväksi.

Valmennuksen aikainen muutos, itseluottamuksen ja itseensä uskomisen vahvistuminen sekä luovuuden, ilon ja kekseliäisyyden löytäminen on ilahduttavaa nähdä! Hyvä fiilis, tekeminen meininki ja onnistumisen ilo välittyivät myös katsojille. Esitys onnistui koskettamaan, moni yleisössä liikuttui.

“En jännitä niin paljon. Otan haasteet vastaan rennosti, koska jos mokaan, ei se satu. Virheitä sattuu, elämä jatkuu.”

Ryhmävalmennuksessa erityisen oleellisia ovat ammattitaitoiset ja sosiaalisesti lahjakkaat ohjaajat. Erityisesti itsensä esille asettamista, luottamusta toisiin sekä avautumista vaativat harjoitteet ja teatteriproduktio edellyttävät taitoa saada osallistujat ryhmäytymään, sitoutumaan, uskaltamaan ja heittäytymään.

Esitys pyrkii murtamaan työttömiin ja miehisiin rooliodotuksiin liittyviä ennakkoluuloja. Se tuo ilmi ihmisen leiman takaa, moninaiset, ehkä piiloon jääneet taidot sekä sitoutumisen halukkuuden mielekkääseen tekemiseen. Soveltavan teatterin työpajat sallivat herkkyyden ja tarjoavat tilan hyväksyvälle keholliselle läsnäololle ja kunnioittavalle koskettamiselle.

Itsensä hyväksyminen tässä ja nyt ovat edellytyksiä, jotta pystyy lähtemään liikkeelle henkiselle matkalle, vaikkakin kohti tuntematonta.

”Hyväksyn itseni sellaisena kuin olen.”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvolan Teatterin yhteisessä Työnhaun performanssi -hankkeessa hyödynnetään soveltavan teatterin menetelmiä ja tulevaisuusohjausta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, voimaantumisen ja työelämävalmiuksien ja kehollisten työnhakutaitojen edistämiseksi. Tavoitteena on myös työelämän sukupuolittuneisuuden ja ennakkoluulojen vähentäminen. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Hämeen ELY-keskus ajalla 1.4.2019 – 30.4.2021.

Kirjoittanut Laura Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Työnhaun performanssi -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.