Kuvassa dronealus. Kuva: Tomi Oravasaari.

Kymenlaakson oppilaitokset kehittävät dronetekniikan koulutustarjontaa

02.06.2021

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto pyörähti käyntiin toukokuun alussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO luovat yhteistyöllä maakunnan droneosaamista rakentavan dronekouluttajien verkoston.

Verkoston ydinjäsenet koostuvat alueen oppilaitoksista. Muita läheisesti verkostoon liittyviä sidosryhmiä ovat muun muassa maakunnan dronetekniikasta kiinnostuneet yritykset, kunnat, aluekehitysyhtiö, sekä maakunnan lentokentät.

Xamkin dronetekniikkaan liittyvä hankesalkku on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä NELI-tutkimusyksikössä on käynnissä Kymenlaakson dronekoulutusverkosto -hankkeen lisäksi kolme muuta dronetekniikkaan liittyvää hanketta. Vaikka dronet saattavat olla jo arkipäivää esimerkiksi ilmakuvauksessa, niin esimerkiksi monissa tarkastustoiminnoissa dronetekniikan mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä täysimääräisesti.

Tällä hetkellä sovellusten skaalautumista rajoittavat esimerkiksi dronelentoliikenteen keskeneräinen integrointi muuhun lentoliikenteeseen, rajoitukset lentämiseen näköyhteyden ulkopuolella ja puutteellinen lentotoiminnan automatisointi. On todennäköistä, että monissa yrityksissä toimintaa voitaisiin tehostaa hyödyntämällä nykyistä paremmin jo nykyisin olemassa oleva tekniikka. Toisaalta dronetoimintaan liittyvän automatisaation, ilmatilan hallintajärjestelmien ja lainsäädännön kehittyminen lähivuosina avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tarkastustoimintaan ja logistiikkaan.

Selvitämme, miten droneteknologiaa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän yritysten liiketoiminnassa.

Xamkissa dronetekniikka on jo aiemmin integroitu pienellä painotuksella osaksi syksyllä 2021 käynnistyvää Robotiikan ja tekoälyn insinöörikoulutusta, mutta laajemmalle koulutustarpeiden kartoittamiselle ja koulutusyhteistyön suuntaviivojen hahmottamiselle on jo selkeä tarve. Hankkeessa selvitetään yhteistyössä Kymenlaakson yritysten kanssa, miten droneteknologiaa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän yritysten liiketoiminnassa. Samalla kartoitetaan myös yritysten droneteknologiaan liittyvät osaamistarpeet. Selvitystyö tullaan toteuttamaan verkkokyselynä ja kehittämistyöpajoina.

Dronekoulutuksen käynnistäminen alueen oppilaitoksissa edellyttää opetushenkilökunnan lisäkoulutusta aiheesta. Oppilaitosten henkilökunnalle järjestetäänkin täydennyskoulutus droneteknologiasta. Koulutus tulee pitämään sisällään perehdytyksen dronen turvalliseen käytännön operointiin ja asiantuntijakatsauksia aihepiiriin liittyviin teknologioihin.

Lisäksi osallistujia perehdytetään aihepiiriä koskevaan lainsäädäntöön, eri operaatioiden edellyttämiin lupiin ja turvallisuussuunnitteluun. Verkostossa luodaan toimintamallit, joiden pohjalta organisoidaan verkoston jäsenille yhteistyössä täydennyskoulutuksia ja jaetaan osaamista verkoston sisällä vielä hankkeen jälkeen.

Oppilaitoskohtaisen opetussuunnittelun tueksi muodostetaan verkoston sisäisenä yhteistyönä dronekoulutusten aihiot oppilaitoskohtaisen kurssisuunnittelun tueksi. Valmiit koulutusaihiot tukevat opettajien kurssisuunnittelua, sillä oppilaitoskohtaisen sovellus voidaan toteuttaa aihiota muokkaamalla tai täydentämällä.

Droneteknologian koulutusvastuiden jakamisesta alueen oppilaitosten kesken (KSAO, Ekami, Xamk) luodaan suunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään löytämään koulutuksellisia synergioita ja mahdollistetaan kunkin oppilaitoksen keskittyminen tiettyyn erityisalaan.

Suunnitelma tukee myös mielekkäiden jatko-opintopolkujen muodostumista maakunnan ammattikouluista ammattikorkeakouluun. Tämä tukee nuorten kiinnittymistä maakuntaan.

Kymenlaakson dronekoulutusverkosto -hanke on rahoitettu Kymenlaakson liiton MOKRA (Maakunnan omaehtoinen kehittäminen) rahoitusohjelmasta.

Kirjoittanut Tomi Oravasaari

Kirjoittaja työskentelee TKI-yksikön johtajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun NELI – North European Logistics Institutessa.