Tilan monipuolinen toiminta on kerännyt positiivista palautetta ja keskeinen sijainti on lisännyt Xamkin näkyvyyttä keskustassa jo lyhyen kokeilujakson aikana.

Xlab Kotka tuo korkeakoulua näkyväksi

10.06.2019

Kotkansaaren uusi monitoimitila, Xlab Kotka, avattiin helmikuussa ja muotoutuu moneen. Kirkkokatu 20:ssa sijaitseva tila on tarkoitettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin ja Cursorin sidosryhmien co-working-työtiloiksi, tapahtumien järjestämiseen sekä Xamkin showroomiksi.

Xlab Kotkan tavoitteena on edistää alueen toimijoiden yhteistyötä, tuoda ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- sekä innovaatiotoimintaa sekä korkeakoulua näkyväksi Kotkan katukuvaan jo ennen uuden kampuksen valmistumista.

Xlab Kotkan tilat ovat olleet kovassa käytössä seudun hankkeiden, koulutuksen sekä muiden toimijoiden tapaamisissa ja tapahtumissa. Xlab Kotka tarjoaa muokkautuvan ympäristön erilaisten kokeilujen alustaksi. Tila ja toiminnot ovat mukautettavissa erilaisiin tapahtumiin ja kehittämistä lähestytään kokeilukulttuurin näkökulmasta kokeillen ja kehittäen erilaisia toimintoja ja toimintamalleja. Tiloissa on mahdollista järjestää myös kokouksia, tapaamisia sekä työpajoja, formaalista rennompaan tunnelmaan.

Kevään aikana tiloissa on järjestetty esimerkiksi Xamkin verstaiden vetämiä kursseja ja työpajoja.  Verstaat ovat testanneet Xlab Kotka -tilaa erilaisena opiskeluympäristönä uutta kampusta ajatellen.

Kantasataman kehitystä pohdittiin

Maaliskuussa alueen satamasidonnaisia toimijoita kokoontui Intoport -hankkeen työpajaan visioimaan satamatoimintojen innovaatio- ja testausympäristöä. Xlab Kotka -tila kokosi yhteen myös Ekamin liiketalouden opiskelijoita, joiden kanssa yhdessä pohdittiin kantasataman kehitystä ja ideoitiin uusia tapahtumia sekä uutta liiketoimintaa tapahtumakeskuksen ympärille.

– Xlabissa järjestetty tilaisuus oli hyvin ja sujuvasti järjestetty. Sisältö oli suunniteltu hyvin ja opiskelijat olivat hyvin mukana tapahtumassa. Toivon, että vastaavanlaisia työpajoja järjestetään tulevaisuudessa ja että toiminnasta tulee osa jatkuvaa yhteistyötä, sanoo liiketalousalan lehtori Timo Erikoinen Ekamilta.

Xamkin ja Cursorin hankkeet sekä toimijat ovat hyödyntäneet kevään aikana tiloja ahkerasti. Hankkeiden kokouksia ja työpajoja on järjestetty tiloissa tiheään. Xlab Kotka -tilat on pyritty suunnittelemaan niin, että ne muuntuvat helposti erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien tarpeisiin. Tilat ovat toimineet hyvin mm. isompien ja pienempien kokousten järjestämisessä, kursseilla ja työpajoilla sekä elokuvailloissa. Parhaimmillaan tiloissa on samanaikaisesti järjestetty työpajaa, kokousta sekä työskennelty etäpäivän merkeissä.

Xlab Kotka -tila toimii pilotointialustana, jossa erilaisin kokeiluin pystytään testaamaan tulevan kampuksen toimintamalleja ja tarpeita sekä kehittämään uusia palvelumalleja tulevaisuuden kampuksen ja tapahtuma-areenan ympärille.

Kaikenlaiset ideat tervetulleita

Ideoita erilaisista tapahtumista ja yhteistyöstä voi esittää Xlab-tiimille. Teemme mielellämme yhteistyötä alueen yritysten ja toimijoiden kanssa erityisesti Xamkin uuteen kampukseen, tapahtumakeskukseen ja Kantasataman kehitystyöhön liittyen. Xlab Kotka -tila tarjoaa myös mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja tilaan on co-workingin hengessä rakennettu kaksi muokkautuvaa työtilaa. Työskentelyn mukavuutta lisäävät sähköpöydät ja erilaiset seisontatuolit.

Kevään aikana toteutetut kokeilut ja tapahtumat ovat koonneet Xlab Kotka -tilaan erilaisia käyttäjiä koulutus-, yritys- ja järjestötoimijoista. Tilan monipuolinen toiminta on kerännyt positiivista palautetta ja keskeinen sijainti on lisännyt Xamkin näkyvyyttä keskustassa jo lyhyen kokeilujakson aikana.

Esimerkiksi opiskelijayrittäjyysyhdistys Patteri ES:n toiminta Kotkassa on tullut näkyvämmäksi tapahtumien rantauduttua Xlabille Kotkan keskustaan. Kesän aikana tila toimii muun muassa tukikohtana *ship Startup Festival –tapahtuman järjestelyissä. Syyslukukauden myötä tilaan toivotaan taas lisää uusia aktiivisia toimijoita.

Xlab – Yhteys yrityksiin on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Cursorin yhteishanke, jota rahoittaa Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston EAKR -rahoituksella. Hanke toteutetaan 01.05.2018 – 31.05.2020. www.xlabkotka.fi 

Kirjoittaneet Anni Lippo, Maarit Vahvanen ja Anne-Mari Vuoksi

Lippo työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xlab – yhteys yrityksiin hankkeessa TKI-asiantuntijana, Vahvanen projektipäällikkönä ja Vuoksi projektityöntekijänä.