Matkailu digiloikkaa portaittain

01.06.2020

Digitalisaatio on tullut matkailuun jäädäkseen. Pienemmillä – ja vähän suuremmillakin – yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia vastata digitalisaation muutostahtiin ja asiakkaiden odotuksiin.

Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke on kuluneen 10 kuukauden aikana sparrannut ja kouluttanut alueen matkailutoimijoita digihaasteisiin ja pyrkinyt löytämään parhaita toimintamalleja pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.

Esikartoituksella kokonaiskäsitys

Matkailun digitaalisuuden ja yrittäjien osaamisen tilasta käydään paljon keskustelua myös Kymenlaaksossa, mutta selkeää, mitattavaa kuvaa ei ollut kenelläkään vuoden 2019 elokuussa. Niinpä Kymenlaakson matkailun digiloikka -hanke ensitöikseen päätti tehdä laajan lähtötasokyselyn alueen matkailutoimijoille, jotta pystyisi määrittelemään tärkeimmät toimenpiteet ja toisaalta suhteuttamaan tarpeita kansalliseen matkailun digitiekarttaan.

Tulokset olivat huolestuttavia. Tavoiteltuja asiakkaita ei ollut määritelty, tai digitaaliset markkinointi- ja myyntitoimenpiteet suunnattiin vääriin kanaviin. Kolmannes ei kerännyt tietoa onnistumisestaan ja lähes 70 prosenttia ei tiennyt, mitä asiakkaat ajattelivat heistä. Jopa GDPR-vaatimukset olivat epäselviä viidennekselle. Digitaalisuuden koettiin pääasiassa olevan tiedon jakamista, ei tiedon keräämistä päätösten tueksi tai asiakkaan sitouttamista.

Näin ollen koulutusaiheita oli monia ja yritysten taso eri aiheissa hyvin heterogeenistä.

DigiXahveja ja Debinaareja silmiä avaamaan

Alkukartoituksen pohjalta päädyttiin siihen, että yrittäjien silmiä on avattava pienin askelin. Tietoa on jotenkin helposti syötettävä eri tasoisesti ja toisaalta myyvästi – kouluttamaan ja kurssittamaan ei siis kannattanut heti lähteä.

Niinpä kehitettiin ensimmäiseksi portaaksi Digiloikan digitaaliset aamukahvit DigiXahvit, joissa erilaisten yritysesimerkkien ja ajankohtaisten asioiden varjolla tarjoiltiin kuulijakunnalle hyviä esimerkkejä ja yhteistyömahdollisuuksia. DigiXahvit tallennetiin Xamk Ruoka ja matkailu – Youtube-kanavalle, josta niitä pystyttiin katsomaan myös jälkikäteen.

Keskustelevia DigiXahveja täydensivät Digiloikan webinaarit Debinaarit, joissa mentiin jo itse aiheen sisään asiantuntijan kanssa keskustellen. Teemoja olivat mm. varauskanavat, asiakaskokemus tai markkinoinnin automaatio. Nämäkin tallennettiin myöhempää katselua varten.

DigiLearnista syvempää tietoa tasoittain

DigiLearn-koulutuskokonaisuuden avulla yrittäjät ja muut matkailutoimijat voivat omatoimisesti kehittää osaamistaan.

Toukokuussa avattiin kaikille lähtötasokyselyn täyttäneille matkailuyrityksille DigiLearn-koulutuskokonaisuus Xamkin OpenLearnissa. Tämän pohjalta yrittäjät ja muut matkailutoimijat voivat omatoimisesti kehittää osaamistaan eri osa-alueilla porrastetusti.

DigiLearnissa on nostettu esiin matkailun digitiekartassa ja lähtötasokyselyssä esiin nousseita keskeisiä asioita kolmessa eri portaassa. Ensimmäisellä portaalla käydään perusasioita läpi käytännönläheisesti ja tarjotaan yleisymmärryksen lisäksi syvempää näkemystä siitä, miksi yrityksen kannattaisi ottaa esimerkiksi Google Analytics käyttöönsä.

Toisella portaalla tätä tietoa syvennetään jo käyttöönottotasolle ja kolmannessa vaiheessa mietitään myös analysointia. Näin halukkaat yrittäjät voivat syventää tietoaan ja jopa ottaa käyttöön työkaluja, mikä näin koronapaineissa mahdollistaa varautumisen tulevaan.

Luonnollisestikin Kymenlaakson matkailun digiloikka tarjoaa tukea kouluttautujille, mikäli jokin asia ei aukea. Yrittäjät saavat myös toivoa lisäaiheita, joihin pyritään tarpeen mukaan vastaamaan. Ja kuka tahansa voi tähän liittyä, kunhan vain vastaa lähtötasokyselyyn, jotta saamme dataa hankkeen vaikuttavuuden tueksi myös jatkokehittämistoimia ajatellen.

  • Matkaa suunnitellessaan asiakas tutkii lähes 700 erilaista digitaalista sivustoa, kanavaa, karttaa, blogia yms. useamman kuukauden aikana.
  • Yrityksen tavoitteiden ja asiakkaan ostopolun tunnistaminen ovat kehittämisen lähtökohtia.
  • Ajan ja osaamisen puute estävät digitaalisuuden hyödyntämistä yrityksissä.
  • Omien toimintatapojen muuttaminen voi olla digitaalisuuden kehittämisessä kaikkein vaikeinta.
  • Xamkin matkailun TKI on mukana kansallisessa matkailun digitiekarttatyöryhmässä, jota Digiloikan toimenpiteet tukevat.
  • Kymenlaakson matkailun digiloikka on 1,5 vuoden hanke, jonka toteuttajina ovat Xamk. Cursor ja Kinno. Sen kokonaisbudjetti on 632 723 euroa ja rahoittajana on Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
  • DigiLearn on toteutettu yhteistyössä Digiriihi- ja Eteläsavolaisen matkailun osaamisloikka -hankkeiden kanssa.

Kirjoittaneet Johanna Heinonen ja Erika Vanhala

Heinonen työskentelee matkailun tutkimuspäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja Vanhala projektipäällikkönä Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa.