Kuvassa neljä henkilöä. Business Cafen ja Active Life Labin yhteistyötapaaminen kesäkuussa 2020. Vasemmalta TKI-asiantuntija Viljo Kuuluvainen, lehtori Marika Vartiainen, Merja Väisänen ja projektipäällikkö Johanna Koponen. Kuva: Viljo Kuuluvainen.

Kuinka edistämme opiskelijayrittäjyyttä Etelä-Savossa?

02.06.2021

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelijoille suunnattu yrittäjyyden neuvontapiste Business Cafe, Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke ja startup -yhteisö sekä uuden yrittäjyyden kokeiluympäristö Mikkeli Karage vauhdittavat yrittäjyyden edistämistä ja yhteistyötä Etelä-Savossa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimusyksikkö aloitti toimintansa maaliskuussa 2021. Yksikköön on keskitetty yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittämisen koulutusta, palveluita ja TKI-toimintaa. Toiminnassa korostuu innovaatiotoiminnan tukeminen, tutkimustulosten kaupallistaminen, opiskelijayrittäjyyden kehittäminen ja startup-toiminnan vahvistaminen. Tavoitteena on vastata entistä ketterämmin Kaakkois-Suomen elinvoiman kehittämiseen ja yritysyhteistyön tarpeisiin.

Xamk on sitoutunut strategiassaan vahvistamaan uusien yritysten syntymistä, kasvattamaan opiskelijavetoisten yritysten määrää, kehittämään yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistämään innovaatiotoimintaa ja tutkimustulosten kaupallistamista Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Tässä artikkelissa avataan Business Cafen osalta sitä, millaisia askelmerkkejä yrittäjyyden edistämiseksi on otettu Etelä-Savossa.

Business Cafe – Make your ideas happen!

Business Cafe tarjoaa kaikille Xamkin opiskelijoille kohtauspaikan ja tietoa yrittäjyyspolkujen mahdollisuuksista kuten innovaatio- ja yrittäjyysopinnoista, innovointi- ja yrittäjyystapahtumista ja erilaisista yritysyhteistyön mahdollisuuksista.

Business Cafe -toiminnalla pyrimme vastaamaan entistä painokkaammin opiskelijayrittäjyyden tukemiseen ja kehittämiseen Xamkissa. Business Cafe palvelee kaikilla Xamkin kampuksilla, mutta kirjoittajat keskittyvät tässä artikkelissa Etelä-Savon Business Cafe -toimenpiteiden avaamiseen.

Toteutimme keväällä 2020 Mikkelin kampuksen opiskelijoille verkossa kyselyn, johon vastasi reilut 100 opiskelijaa. Vastauksista ilmeni, että yli 40 % vastaajista oli harkinnut yrittäjyyttä nyt tai tulevaisuudessa. Kyselyssä korostui selkeästi, että Business Cafen tyyppiselle toiminnalle on tarvetta. Opiskelijat kaipasivat aitoja yrittäjä-caseja, ja tätä kautta lähdimme rakentamaan Business Cafen webinaaritarjontaa.

Teemat sisälsivät tietoa muun muassa yrittäjyyden eri muodoista, startup-toiminnasta sekä Etelä-Savon pääomarahaston rahoitusmahdollisuuksista. Business Cafelta toivottiin lisäksi teemoja muun muassa metsäalalta, sekä luonto- ja matkailu puolelta, että kauppiasyrittäjyydestä. Lisäksi sähköalan yrittäjyys kiinnosti vastaajia. Alla muutaman anonyymin vastaajan toiveita:

”Tsemppausta ja rohkaisua. Yrityshautomotoimintaa.”
Business Cafe kysely opiskelijoille, Mikkelin kampus kevät 2020

”Neuvoja, miten yritystoiminta aloitetaan ja eri rahoitusvaihtoehdot.”
Business Cafe kysely opiskelijoille, Mikkelin kampus kevät 2020

Yritysyhteistyön merkitys ja vaikutus

Toteutimme Business Cafessa seitsemän eri teemaista webinaaria, jotka vastasivat keväällä 2020 toteutetun opiskelijoille suunnatun kyselyn odotukseen. Mikkelin Business Cafen avaus oli sopivasti Yrittäjän päivänä 5.9.2020, jolloin saimme vieraaksi suunnittelija, yrittäjä Paola Suhosen Ivana Helsingistä.

Business Cafen vieraana on ollut viestintäalan yksinyrittäjä Saara Liukkonen, joka kertoi oman yrittäjätarinansa. Mielenkiintoisen yrittäjätarinan esitti myös Metatavu Oy:n Mikko Lampi, ja samassa yhteydessä Marjo Niittuaho-Nastolin kertoi Etelä-Savon pääomarahaston mahdollisuuksista.

Lehtori, yritysneuvoja Piia Soikkeli toimii Business Cafe Savonlinnan kampuksen yhteyshenkilönä, ja siellä vaikuttavaa yhteistyötä tehdään muun muassa Itä-Savon Uusyrityskeskus ry:n kanssa. Tästä on hyvänä esimerkkinä ”Nouse mestaruussarjan yrittäjäksi jatkamalla toimivaa yritystä” -valmennus, jota on suunniteltu yhdessä Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeen, Samiedun ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa. Ensimmäinen valmennus starttaa syksyllä 2021 Savonlinnassa.

Tutkimusyksikkö Active Life Labin kanssa toteutimme helmikuussa 2021 yhteisen webinaarin, jossa teemana oli hyvinvointi- ja elämysala. Lisäksi webinaarissa esittäytyi Pieksämäen Hoivakehitys Oy ja hyvinvointiyrittäjä Mirka Jussila, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä Active Life Labin kanssa. Kannattaakin pitää mielessä, että Kalevankankaan alue tarjoaa oivallisen kasvualustan hyvinvoinnin liikeideoille.

Yrittäjyystapahtumat osana opiskelijayrittäjyyden edistämistä

Business Cafe, Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke ja Mikkeli Karage vahvistavat yhteistyötään järjestämällä yhteisen yrittäjyystapahtuman kesäkuun 10. päivä. Lisäksi tavoitteena on järjestää yhteistyössä muun muassa yrittäjyyteen liittyviä valmennuksia ja lisää yrittäjyyspainotteisia tapahtumia.

Onko sinulla tai verkostoissasi liikeidea, jolla uskot aidosti olevan liiketoimintapotentiaalia? Maakunnallinen Kultainen Jousi liikeideakilpailu on käynnissä, hae mukaan 18.10.2021 mennessä: www.esedu.fi/kultainen-jousi

Muistathan, että Nordic Business Forum LiveStream startataan upealla kattauksella 29.-30.9.2021. Tule kuulolle!

Etelä-Savo tarvitsee idearikkaita ja rohkeita yrittäjiä, ja me kaikki yhdessä luomme vahvan, yrittäjyysmyönteisen pohjan sekä nykyisille että tuleville yrittäjille.

Lisätietoja Xamkin vaikuttavasta yrittäjyystarjonnasta: www.xamk.fi/startup

Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hanke (1.9.2020-31.12.2022) saa osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Etelä-Savon ELY-keskukselta. www.xamk.fi/yrittajyydenkolmasaalto

Kirjoittajat Johanna Koponen ja Marika Vartiainen

Koponen työskentelee Yrittäjyyden Kolmas Aalto -hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

Vartiainen työskentelee lehtorina liiketalouden yksikössä Mikkelin kampuksella, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.