Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Rohkaisua ja ratkaisuja oman uran kehittämiseen

14.12.2021

Naisten asema ja tasa-arvo työelämässä ovat kehittyneet huimasti viime vuosikymmeninä. Naisten työuriin vaikuttavat kuitenkin edelleen monet, yleensä naisille lankeavat perhe-elämän velvollisuudet ja ympäriltä tulevat odotukset, jotka tekevät urapolulla etenemisestä mutkikasta. Muutos on mahdollista – kun on tahtoa, löytyy myös keinot.

Muutos, tavoitteiden asettaminen ja uuden suunnan ottaminen vaativat aina pohdiskelua ja valintoja, oli elämäntilanne mikä tahansa. Tämä pätee myös työelämässä. Missä olen nyt ja mikä nykyisessä tilanteessa vaatii muutosta? Missä haluaisin olla? Mitä tavoitetilanteeseeni pääsemiseksi vaaditaan? Mitä minun tulee tehdä, että pääsen tavoitetilanteeseeni?

Kansainvälinen WoManager – Design your career -mikrokurssi kannustaa naisia pohtimaan oman elämän tilannetta, työtä ja muita elämänalueita sekä ottamaan aktiivisen otteen oman työuran suunnittelussa.

Uramuotoilulla oman näköiselle uralle

Kuvituskuva: kolme naista katsovat läppärin näyttöä.Palvelumuotoilun keinoja voidaan käyttää monenlaisissa ratkaisua vaativissa tilanteissa. Ne soveltuvatkin erittäin hyvin myös oman uran kehittämiseen ja muotoiluun. Niiden avulla on helppo hahmottaa eri vaiheita, joiden mukaan voi edetä tilanteen sekä omien tarpeiden ja toiveiden hahmottelusta askel askeleelta etenevään toteutussuunnitelmaan.

Time4Help-hankkeen projektipäällikkö Kaija Villman tähdentää, että palvelumuotoilun keinoja hyödyntävä kurssi auttaa löytämään uusia puolia itsestä, keskittymään haaveisiin ja toiveisiin ja etenemään suunnitelmallisesti niitä kohti.

– Ennen kaikkea halusimme rohkaista naisia ottamaan aktiivisen roolin oman työuran kehittämisessä, Villman korostaa.

WoManager -mikrokurssin taustalla ovat kokemuksemme eri ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien naisten urakehittämisen tarpeista. Erityisen tärkeitä havaintoja olivat yli 45-vuotiaiden naisten kokonaisvaltaiset muutostarpeet sekä juuri opintonsa päättäneiden nuorempien naisten ajatukset työn merkityksellisyydestä ja elinikäisestä oppimisesta.  Nämä aiheet ovat tärkeitä ja kiinnostavia jokaiselle riippumatta siitä, onko Suomessa, muualla Euroopassa tai maailmassa.

Kurssi tarjoaa työkaluja oman osaamisen arviointiin ja tavoitetilan määrittelyyn sekä opastaa suunnittelemaan tulevaisuuden urapolkua omista arvoista ja itselle merkityksellisistä asioista käsin. Osallistuja saa käyttökelpoisia työkaluja urasuunnitteluun uran eri vaiheissa tai riippumatta siitä, haluaako hän vaihtaa alaa tai vasta hahmottelee, millaista työtä haluaisi tehdä.

Hyvän mikrokurssin aihe on universaali ja ajankohtainen

WoManager-mikrokurssi tehtiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin Moc2Be-mikrokurssituotannossa Edufication.com-verkkopalveluun kansainväliselle kohderyhmälle. Mikrokurssi tarkoittaa, että se on itsenäisesti suoritettava, pienistä kokonaisuuksista muodostuva kurssi, joka sisältää tehtäviä sekä tietoa videoina, teksteinä ja kuvina.

Naisten työurien kehittämisen ajankohtaisuudesta kertoo se, että teemaan liittyviä kursseja tarjoavat useat maailman huippuyliopistot. WoManager-kurssi on osunut tähän vallitsevaan tarpeeseen.

Edufication.com-verkkopalvelun projektipäällikkö Pekka Pulkkinen kertoo, että kurssi on saanut hyvän vastaanoton ja sillä on ollut menekkiä kansainvälisessä verkkokaupassa. Koulutustuotemarkkinoiden trendit vaihtelevat ja tuotteita pitää kehittää vastaamaan olemassa olevaan kysyntään.

– Signaaleja nousevista trendeistä ja kysynnästä voi ammentaa benchmarkkaalla muiden toimijoiden tarjontaa tai esimerkiksi kehittämällä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden kanssa, Pulkkinen päättää.

WoManager-kurssi syntyi Time4Help- ja OVI-hankkeiden yhteistyönä. Linkki maksuttomalle kurssille: WoManager – Design Your Career – Edufication (https://shop.edufication.com/products/womanager-design-your-career)

 

Time4Help Suomi: palvelukehittäminen – naisjohtajuus – yrittäjyys -hanke (1.10.2018–30.9.2021) on saanut Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI –hanketta (1.8.2019–31.12.2021) toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto SAMIedu. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Kirjoittaneet Kaija Villman, Mervi Rajahonka ja Elina Pöllänen

Villman työskentelee projektipäällikkönä ja Rajahonka TKI-asiantuntijana Digitaalisen talouden vahvuusalalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Pöllänen työskentelee TKI-asiantuntijana Xentre-tutkimusyksikössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.