Kuvassa näkymä webinaarista, johon osallistuu kolme henkilöä. Webinaarit ovat hyvä työkalu asiantuntijoiden verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon.

Osaamisen vienti vaatii monenlaista osaamista ja verkostoja

05.10.2021

Suomalaiset oppilaitokset satsaavat entistä enemmän koulutusvientiin. Koulutuksen toimintaympäristö on muutoksessa ja opiskelijoita halutaan sankoin joukoin ulkomailta Suomeen ja suomalaista osaamista halutaan saada kaupaksi ulkomailla.

Koulutusvientibuumi ei ole poikkeus eteläsavolaisissakaan oppilaitoksissa, Xamkissa, Esedussa ja SAMIedussa, joissa on panostettu koulutusvientiosaamisen ja -tuotteiden kehittämiseen.

Etelä-Savosta löytyy eri alojen huippuosaamista ja vahvuusalueita, joiden pohjalle on hyvät mahdollisuudet rakentaa menestystuotteita. Pelkkä alan erityisosaaminen ei kuitenkaan riitä, koulutusviennissä tarvitaan muunkinlaista osaamista ja ymmärrystä, jotta tuote saadaan kaupaksi.

Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon – OVI -hankkeen järjestämissä työpajoissa on syvennytty koulutusviennin eri osa-alueisiin. Valmennusten aiheet ovat nousseet koulutustuotteita kehittävien lehtoreiden ja TKI-asiantuntijoiden sekä oppilaitosten koulutusviennin asiantuntijoiden tarpeista. Teemat ovat vaihdelleet tuotekehittämisen prosessista kulttuuri ja –markkinaosaamiseen ja sisällöntuotantoon (kuva 1).

Kaaviossa on kuvattu OVI-pajat huhtikuusta 2020 huhtikuuhun 2021, yhteensä kahdeksan kappaletta.
Kuva 1. OVI-hankkeessa on järjestetty eri aiheisia työpajoja koulutusvientiin liittyen. Teemoina ovat olleet tuotekehittäminen (vihreä), koulutusvienti (sininen), kulttuuriosaaminen (oranssi) sekä sisällöntuotanto (musta). TFK-timantit ovat maailmalla olevien Team Finland Knowledge asiantuntijoiden webinaareja. Tuotekehitystyötä on tehty koko hankkeen ajan.

Koulutusviennin ekosysteemit

Valmennuksissa ja webinaareissa käytetyt koulutusviennin asiantuntijat ovat korostaneet verkostojen ja ekosysteemien tärkeyttä. Suomi on pieni maa, eikä meidän tulisi nähdä alan muita toimijoita kilpailijoina vaan rakentaa yhteistyötä ja kumppanuuksia – maailmalla riittää valloitettavaa markkinaa kaikille.

Potentiaalia ja kysyntää juuri suomalaiselle osaamiselle on paljon. Tärkein viesti on ymmärtää yhteistyön tärkeys ja että loppujen lopuksi ollaan yhteisellä asialla. Erilaiset yhteistyökokeilut, mitä OVI-hankkeenkin aikana on saatu synnytettyä Etelä-Savoon, kantavat hedelmää koko alueelle.

Kuvassa näkymä webinaarista, johon osallistuu kolme henkilöä.
Webinaari Venäjän Team Finland Knowledge -asiantuntijan Sari Erikssonin kanssa. Tilaisuudessa esittäytyi myös Education Finland koulutusviennin ohjelman johtaja Jouni Kangasniemi (ylhäällä oikealla). Esedun koulutusjohtaja Vesa Vainikainen esittää kysymyksiä Venäjän koulutusmarkkinasta.

Oppilaitoksilla on monia eri tasoisia yhteyksiä ja verkostoja, joita koulutusvientiponnisteluissa kannattaa huomioida ja hyödyntää; sisäisiä, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä. Sisäisten voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen on koulutusviennin perusta. Oppilaitokset tarvitset lisää alan osaajia ja uusia kysyntään vastaavia tuotteita.

Omaa tekemistä voi vahvistaa hyödyntämällä alueellisia ja valtakunnallisia verkostoja. Yritysten ja koulutustoimijoiden välinen yhteistyö mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamiseen ja organisaatioiden vahvuuksien laajemman käytön.

Suomalaisten oppilaitosten ei tarvitse olla yksin maailmalla, sillä apuna on hieno kotimainen tukiverkosto. Perinteisten kansainvälistymisen tukiorganisaatioiden kuten suurlähetystöjen ja kauppakamarien lisäksi maailmalla toimivat koulutusviennin Team Finland Knowledge -asiantuntijat.

Koulutusvientiä edistävä TFK-asiantuntijaverkostomme kattaa koko maailman ja edustajia löytyy Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Venäjältä, Kiinasta, Kaakkois-Aasiasta, Intiasta, Lähi-idästä ja Pretoriasta. Etelä-Savon oppilaitoksille järjestetyissä TFK-webinaareissa esittäytyneet asiantuntijat – joilla on kattavat verkostot alueensa koulutustoimijoihin – jakoivat tietoa kohdemaansa markkinatilanteesta ja vientipotentiaalista.

Pilotointia virtuaalisesti

Koulutusvientiosaamisen kehittämisen lisäksi oppilaitoksissa on ideoitu ja kehitetty uusia koulutustuoteaihioita ja konseptoitu uusia tuotteita kymmenittäin. Vaikka pandemia-aikana markkinaselvitysmatkat ulkomaille ja jalkautuminen kohdemaihin ovat jääneet toteutumatta, on tuotteita onnistuttu testaamaan myös asiakkailla.

Virtuaaliset pilotit ovat olleet menestys ja tuotekehitystyötä on saatu eteenpäin. Pääasiallisesti pilotoinnissa on hyödynnetty oppilaitosten olemassa olevia kansainvälisiä kontakteja. Pian Etelä-Savosta on vietäväksi maailmalle useita upeita tuotekokonaisuuksia!

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja SAMIedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019–2021.

Kirjoittanut Elina Pöllänen

Kirjoittaja työskentelee TKI-asiantuntijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.