Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Projektit haltuun pelaamalla

14.12.2021

Viime vuosien aikana pelit ja pelillistäminen ovat nousseet merkittäviksi aktiivisen oppimisen muodoiksi.

Tämän kehityssuunnan mukaisesti Oulun yliopiston projektiliiketoiminnan tutkimustiimi on kehittänyt Business Finlandin tuella peliä projektien johtamisessa tarvittavien taitojen oppimiseen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on yksi peliä hyödyntävistä kumppaneista ja mukana kehittämässä peliin perustuvia oppimistehtäviä. Mutta mistä tässä projektipelissä on oikein kyse?

Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Jaakko Kujalan mukaan projektipelin kehittämisen ydinajatuksena on tarjota opiskelijoille turvallinen ja innostava ympäristö, jossa he voivat kehittää projektihallinnan tietojaan ja taitojaan.

– Yhdistämällä projektijohtamisen tutkimuksen tuloksia ja kehitystrendejä simulaation ja mallinnuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin olemme luoneet alustan, joka voidaan konfiguroida jäljittelemään projekteja eri konteksteissa ja toimialoilla, Kujala toteaa.

Pelin avulla on mahdollista opiskella yksittäisiä projektin johtamiseen liittyviä taitoja, kuten aikataulutusta tai riskien hallintaa. Sen lisäksi sillä voidaan toteuttaa myös monipuolisia ja laajoja kokonaisuuksia, joissa tarkastellaan projektin ja sen tuloksena syntyvän tuotteen koko elinkaarta.

– Voimme esimerkiksi yhdistää tuotantolaitoksen rakentamisen, käyttöönoton ja tuotantovaiheen tosiinsa niin, että rakentamisvaiheessa tehdyillä päätöksillä on vaikutuksia tuotannon tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Tällaiset ratkaisut tuovat hyvin esiin sen, että ajallisesti rajatuilla projekteilla voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia projektin tulosten kautta, Kujala täsmentää.

Xamkissa räätälöidään oppimistehtäviä insinöörien YAMK-koulutuksen tarpeisiin

Xamkin projekti- ja myyntijohtaminen (YAMK) -koulutuksessa peliä on käytetty nyt kahden vuoden ajan, ja siellä kehitetyt oppimistehtävät on suunniteltu erityisesti työelämässä olevien insinöörien jatkokoulutukseen. Xamkissa päähuomio on ollut itse pelin sijaan oppimisen pelillistämisessä.

Pelillistämisessä peli ei ole huomion keskipiste, vaan se on ennen kaikkea hyödyllinen ja motivoiva oppimista edistävä väline. Xamkin laatimassa oppimistehtävässä opiskelijoiden halutaankin irrottavan ajatuksensa hetkittäin pois pelistä, ja tarkastelevan tehtyjen päätösten ja valintojen vaikutuksia projektin eri osa-alueisiin kuten kustannuksiin tai aikatauluun.

Jenna Matikkala toimii yhteyspäällikkönä Sulzer Pumps Finland Oy:ssa ja aloitti YAMK-opintonsa tänä syksynä. Hänen kokemuksensa projektipelin soveltamisesta ovat sangen positiiviset.

– Peli on yksinkertainen esitys projektista, mutta haastaa silti miettimään omia valintoja esimerkiksi resurssienkäytön ja riskienhallinnan suhteen. Olen jonkin verran elämäni aikana pelannut strategiapelejä, ja mielestäni peli toimi pelimekaniikaltaan hyvin. Hyvässä pelissä on helposti opittavat säännöt, mutta koukuttavuutta – minulle projektipeli täytti nämä kriteerit, Matikkala toteaa.

Koska projekti- ja myyntijohtamisen YAMK-koulutus toteutetaan nykyisin verkko-opiskeluna, sen toteutuksessa on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota opetustilanteiden monimuotoisuuteen. Projektipeli tuokin opiskeluun kaivattua vaihtelevuutta. Sen avulla opiskelijat pystyvät kokeilemaan käytännössä opiskeltavia asioita ja ymmärtämään niiden muodostaman kokonaisuuden.

– Mielestäni peli opettaa erityisen hyvin katsomaan projektin kokonaiskuvaa, aikataulutusta ja resurssien käyttöä. Se opettaa oikein tehdyn tehtäväverkon tärkeyttä ja haastaa optimoimaan projektin resurssien käyttöä ja kustannuksia, Matikkala päättää.

Kirjoittanut Matti Koivisto

Kirjoittaja työskentelee johtamisen yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on projekti- ja myyntijohtaminen (YAMK) -koulutuksen koulutusvastaava.