Yhteistyöllä uusille markkinoille

30.05.2022

Venäjän mahdollisuuksien sulkeuduttua koulutusviennissä on katsottava uusille markkinoille. Lähi-idän markkinoilla on paljon kysyntää, mutta siihen vastaaminen vaatii laajaa yhteistyötä ja huipputason tuotteita.

Etelä-Savossa on vahvaa koulutusosaamista, jolle on kysyntää maailmallakin. Kuten aiemmissa Xamk READissa ilmestyneissä artikkeleissa on todettu, vaatii osaamisen vienti monenlaista osaamista ja verkostoja – ja yhteistyötä. Etelä-Savossa oppilaitosten asiantuntijat ovatkin kehittäneet yhdessä koulutusvientituotteita ja -palveluita.

Esimerkiksi Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon (OVI) -hankkeessa tuotetut tuotteet on koottu tänne. Kun tuotteet on saatu tehtyä, tarvitaan taas uudenlaista yhteistyötä, jotta niiden kanssa päästään kansainvälisille markkinoille.

Miten löytää sopivat verkostot?

Kansainvälisille markkinoille – varsinkin itselleen vieraille sellaisille – pääsemisessä on haastavaa tuoda omaa asiantuntemustaan esille ja tulla löydetyksi. Avoimuus ja osaamisen jakaminen omissa verkostoissa on erinomainen lähtökohta yhteistyön luomiselle.

Sopivien kanavien ja yhteistyöfoorumien löytämiseen on monta keinoa. Tämän helpottamiseksi on testattu erilaisia alustoja kuten Xentre-sovellusta. Uusien osaajaverkostojen luominen ja aktivoiminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Esimerkiksi Kasvukillan tapaamiset verkossa tarjoavat yhden mahdollisuuden rakentaa ja vahvistaa oppilaitosten ja yritysten verkostoa ja yhteistyötä. Kasvukillan toimintamallista voit lukea tästä artikkelista.

Yksi vielä liian vähän hyödynnetty verkosto on toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyö, joka voi toimia ponnahduslautana verkoston laajentamiseen ja uudenlaisiin koulutusvientituotteisiin. Yhteistyötä voidaan tehdä erilaisten sektoreiden tai teemojen, kuten vaikkapa vesiosaamisen tai yrittäjyyskasvatuksen parissa.

Yhteistyötä markkinoihin tutustumisessa

Venäjä on ollut monelle Etelä-Savon organisaatiolle luontainen kumppani ja koulutusviennin kohdemaa. Tämänhetkisen tilanteen vuoksi tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä siinä, että avarretaan katsetta ja etsitään aktiivisesti uusia markkinoita.

Hyvänä esimerkkinä uusien markkina-avauksen tekemisestä yhteistyöllä on se, että toisen asteen ammatilliset oppilaitokset niin Etelä-Savosta kuin Kymenlaaksosta (Esedu, Samiedu ja Ekami) yhdistivät voimansa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa Lähi-idän markkinoihin tutustumiseksi. Näiden organisaatioiden asiantuntijat vierailivat maaliskuussa 2022 Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa.

Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa huomattiin nopeasti, että yksin olemme liian pieniä. Lähi-Idässä kysynnän skaala on niin valtava, että siihen vastaamiseksi tarvitaan yhteistyötä niin Suomen sisällä kuin mielellään myös kansainvälisesti.

Lähi-Idässä odotukset tarjottavia ratkaisuja kohtaan ovat korkealla: ratkaisujen odotetaan olevan parasta laatua ja jo testattuja. Tämä sotii hieman sitä vastaan, että tuotteiden kehittämisessä Suomessa kannustetaan kokeilukulttuurimaiseen ketterään kehittämiseen. Yhteistyötä tarvitaan siis siinäkin, että ratkaisuja testataan ja hiotaan huippuunsa ennen Lähi-Idän markkinoille pyrkimistä.

Yhteistyöllä tuotteet saataville

Kun koulutusvientituotteelle on löydetty yhdessä sopiva kohdemarkkina, tarvitaan yhteistyötä oikeiden kanavien ja asiakkaiden tavoittamiseksi. Tuotteesta riippuen henkilökohtaiset verkostot ja laajat konsortiot tarjouskilpailuihin saattavat olla toimivin tapa edistää koulutusvientiä alueella.

Erilaiset tuotteet vaativat kuitenkin kohderyhmälle soveltuvaa alustaa ja kohdennettua markkinointiviestiä. Tästä syystä koulutusviennin kehittämisessä onkin ainakin OVI-hankkeessa testattu erilaisia tuotanto-, julkaisu- ja kehittämisalustoja, kuten Wondaa ja ThingLinkia. Hankkeessa kehitettyjen tuotteiden myyntikanavien suhteen on tehty yhteistyötä niin Xamkin koulutusvientipalveluiden ja Edufication-alustan kuin Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kanssa.

Pelkkä tuotteiden saaminen erilaisiin myyntikanaviin ei riitä, vaan yhteistyötä tarvitaan vielä siinä, että saadaan asiakkaiden kiinnostus heräämään tuotteita kohtaan. Tässä on OVI-hankkeen tuotteiden kohdalla hyödynnetty sisältömarkkinointia yhdessä Eduficationin kanssa. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja herättää aiheesta kiinnostuneiden potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa tuottamalla ja jakamalla hyödyllistä sisältöä.

Oletko kiinnostunut tuottamaan vientiin sopivia koulutustuotteita ja -palveluita? Katso tältä videolta tuotteiden kehittäjien kokemuksia ja näkemyksiä sekä vinkkejä!

 

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja Samiedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019–2022.

Kirjoittaneet Niko Arola ja Piritta Parkkari

Kirjoittajat työskentelevät Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon (OVI) -hankkeessa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.