Kuva: DALL-E2.

Data-analytiikan opetukseen uusia työkaluja

02.10.2023

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä data-analytiikan osaajakoulutusta osana kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettavaa TieJot-hanketta. Pilvipohjainen ratkaisu tuo uutta suomenkielistä materiaalia tietokantahakuihin ja luo mahdollisuuksia tehdä oppiminen näkyväksi.

Tietojohtaminen edellyttää datan analysointiin soveltuvia työkaluja ja menetelmiä. Xamk osallistuu tiedolla johtamisen koulutuksen teknisempään puoleen opastamalla datan käsittelyn ja visualisoinnin maailmaan.

Digitalisoituneessa maailmassa tietojohtamisen merkitys on kasvanut, sillä datan avulla voidaan tehdä informoituja päätöksiä, parantaa prosesseja ja luoda kilpailuetua. Työelämässä data on usein relaatiotietokannassa, josta sitä haetaan ja koostetaan SQL-kyselykielen avulla. Tähän osa-alueeseen tutustumisessa apuna on Microsoftin Azure-pilvipalvelussa sijaitseva tietokanta.

Azure tuo skaalautuvuutta ja uusia tapoja oppia

Pilvipalvelussa oleva opetustietokanta on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, eikä sen käyttöönotto vaadi suuria investointeja tai ylläpitokuluja. Lisäksi ratkaisu mahdollistaa kustannustehokkaan skaalautuvuuden; käyttäjiä voi olla 10 tai 1000, ja kirjoitetut kyselyt menevät sujuvasti läpi. Tämä mahdollistaa opetustietokannan joustavan käytön suurissakin opetusryhmissä.

Jupyter Notebook -tiedostot ovat yleistyvä menetelmä data-analytiikan opetuksessa. Niissä voidaan yhdistää tekstiä ja toimivaa koodia, tässä tapauksessa alkeista lähtevää SQL-kieltä ja suomenkielisiä ohjeita. Tietokannasta dataa hakevien esimerkkikyselyiden avulla ne johdattelevat opiskelijan kirjoittamaan toimivia kyselyitä. Tämä yhdistelmä tekee oppimisesta interaktiivista ja käytännönläheistä.

Kuva 1. Esimerkki  tietokantahausta SQL-kielen avulla. Kyselyn tiedot tallentuvat lokitiedostoihin.

PowerBI esittää tiedon johtamisen tueksi

PowerBI on Microsoftin nk. business intelligence -sovellus, jolla voi luoda datasta visualisointeja ja mittaristoja. Ohjelmisto soveltuu myös datan muokkaamiseen ja yhdistelyyn. PowerBI on otettu käyttöön useassa organisaatiossa – myös Xamkissa – tapana tuoda jäsennelty tieto johtamisen tueksi.

Datalähteenä PowerBI:ssä voi käyttää Excel-tiedostoa tai vaikka verkkosivulla olevaa taulukkoa. Työelämässä, missä tietomäärät voivat olla valtavia ja data päivittyy jatkuvasti, erityisesti relaatiotietokannat ovat keskeisessä roolissa. Kun PowerBI kytketään Azure-pilvipalvelussa olevaan tietokantaan, saadaan yhdistettyä relaatiotietokantojen tehokkuus ja käyttäjäystävällinen visualisointi.

Oppimisanalytiikka auttaa parantamaan koulutusta

Tietojohtamisen osaajakoulutuskokonaisuuden koulutusalustana toimii Moodle. Karelia-ammattikorkeakoulu on ollut edelläkävijä alustalta saatavan tiedon hyödyntämisessä.

Tietokannassa tapahtunut toiminta kuten tehdyt kyselyt tai datan vieminen visualisointiohjelmaan  tallentuvat lokitiedostoihin. Tietojen avulla voidaan etsiä vastauksia kysymyksiin kuten tuottavatko jotkin tehtävät poikkeuksellisen paljon epäonnistuneita kyselyitä tai miten osallistuminen ja aktiivisuus vaikuttaa kurssista suoriutumiseen. Lokitiedostoihin kirjoitetaan valmiiksi SQL-kyselyitä, jotka seuraavat haluttua ilmiötä ja tuottavat analytiikkaa kurssin edetessä.

Datan visualisoinnista PowerBI-sovelluksessa jää jälki lokitietoihin, ja näitä tietoja voidaan myös hyödyntää. Oppimisanalytiikka auttaa opettajia ymmärtämään paremmin opiskelijoiden haasteita ja muokkaamaan opetusta vastaamaan näitä tarpeita.

Tiedolla johtamisen osaajakoulutuksella tuottavuutta työelämään, TieJot on Opetushallituksen JOTPA-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota tiedolla johtamisen osaamista kaikille teemasta kiinnostuneille.

Hankkeelle on myönnetty Euroopan unionin elpymisvälinerahoitusta (NextGenerationEU) Jotpan kautta projektinumerolla 143/1458/2022

JOTPA-koulutuksia rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, joka tarjoaa useamman kerran vuodessa rahoitusta koulutusten järjestäjille. Koulutukset vastaavat nopeasti syntyviin koulutustarpeisiin, kuten maahanmuuttoon tai sote-alan työvoimakysyntään.

TieJotia hallinnoi Karelia ammattikorkeakoulu. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Lapin ammattikorkeakoulu toimivat projektissa yhteistyökumppaneina ja toteuttavat kumpikin sopimuksen mukaan vastuullaan olevat koulutukset.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta sekä Tietojohtaminen ja data-analytiikka -osaajakoulutuksen verkkosivuilta.

Hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

Kirjoittanut Väinö Toots

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa laboratoriomestarina.